60%
  • အဆင့္ (၁) ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္မွာ ေပၚလာတဲ့ 'Save' ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္ၿပီးရင္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးကေန ဆြဲခ်ၿပီး ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲထားတဲ့ဖိုင္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

  • အဆင့္(၂) ေနာက္ထပ္ေပၚလာတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာ 'Install' ဆိုတာေလးႏွိပ္ၿပီး ဖုန္းထဲသြင္းထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ 'Open' ဆိုတာေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

  • အဆင့္ (၃) အပ္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 'Golden Paddy' တံဆိပ္ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္ပါ။